OM OSS

 
 
Til syklister på Vestlandet.
Våren 2010  tok en del syklister initiativ til å starte et treningsfelleskap.
 
Ønsket var å skape et sykkelmiljø med fellestrening der flotte, trygge turer
og ritt var målet.
Dette har nå utviklet seg til at vi har etablert sykkelklubben Vest CK.
 
Et av våre mål er å skape et godt treningsfellesskap og turrittmiljø for syklister fra hele Vestlandet.  

 

 
 

Bli medlem

Vest CK ønsker alle som vil være med i et sykkelfellesskap velkommen til å bli medlem i klubben.

Vi er tilsluttet Norges Idrettsforbund med Norges Cykleforbund som særkrets.

Medlemskapet varer ut året, og medlemskontingenten er
kr 400,- per kalenderår.

 

Kontakt oss

Adresse:
Telefon:

+47 952 06 257

Org. nr  911 836 610

Bank: 3628 57 09533